Presná klimatizácia

Predávame špeciálnu klimatizačnú techniku, určenú pre klimatizáciu priestorov, v ktorých je požadovaná precízna kontrola teploty a vlhkosti (výpočtové strediská, telefónne ústredne, laboratória, výrobné prevádzky,…).

– jednotky so vzduchom chladeným
kondenzátorom
– jednotky s vodným chladičom
– dualfluidové jednotky
– jednotky s voľným chladením
– a veľa ďalších zariadení, v prevedení
s výfukom hore alebo do zdvojenej
podlahy