Kontakt Bratislava

KLIMA TEAM s.r.o.
Trnavská 63
821 01 Bratislava

Telefón: 02/4329 3969
Fax: 02/4342 0079
E-mail: mail@klimateam.sk

riaditeľ:
Ing. Horňáčková  – hornackova@klimateam.sk

obchodný a technický zástupca:
Ing. Poláček  – polacek@klimateam.sk
Ing. Vasilišin – vasilisin@klimateam.sk

import a expedícia:
p. Peciar  – peciar@klimateam.sk

ekonomická agenda:
p. Novakovičová – novakovicova@klimateam.sk

Vchod z ulice