Distribučné elementy vzduchotechnických sietí

Ponúkame distribučné elementy vzduchotechnických sietí:

– vzduchotechnické mriežky, výustky,
protidažďové žalúzie
– vzduchotechnické klapky, ventily,
dýzy
– podlahové výustky a štrbiny
– drallové výustky
– veľkoplošné výustky
– regulačné klapky, tesné klapky,
tesné dvere
– regulátory konštantného a
variabilného prietoku vzduchu
tlmiče hluku,…