AERMEC

Zoznam budov, v ktorých boli inštalované nami dodané zariadenia AERMEC:
– PO AUAPARK III
– AB CBC 1-2 CENTRUM
– AB ŽABÍ MAJER
– PO GLORIA – niektoré byty
– Veľvyslanectvo SR v Ríme
– Obchodné centrum IKEA EXTREME
– Letecké opravovne
– Výrobný závod DELTA DUBNICA
– VISTEON – administratíva
– AQUAPARK SENEC
– Administratíva CARGO PARTNER
– AB KOOPERATÍVA
– AB Dunajská
– AB Erdedyho palác
– AB Úrad špec. prokuratúry
– AB Panenská 6
– AB Úrad špeciálnej prokuratúry
– Čerpacia stanica HOT POT
– Výrobný závod FRITZ MALACKY
– Skladové priestory UBM SENEC
– WABASH – administratíva
– AB Panenská
– AB KUFERATH
– PO Grosslingova
– Veľvyslanectvo SR v Moskve – rekonštrukcia
– PO Rozadol
– Úrad Štátnych hmotných rezerv
– Výstavisko Trenčín
– OC SARATOV
– AHOLD – HYPERNOVA
– Shopping park Soravia Bratislava
– Výrobný závod AVEX
– Výrobný závod MINEBEA
– Výrobný závod VAILANT
– Hotel MAROLS Tobrucká
– AB Bratislavské Busines Centrum 5
– AB Polnohosp. Inšpekcia
– AB MATKA ALEXIA
– PO KARLOVA VES – OTYK
– Výskumný ústav bezpeč. Práce
– Výrobný závod AVENT
– DELPHI 2.časť
– AB Doprastav – Košická ul.
– AB Transpetrol – Odbojárov
– AB Slovakopress
– NsP – strojovňa chladu
– AGRO BUCHTAL
– AB VW Finančné služby
– AB Dispecing CPO VSŽ
– PO ICT Vajnorská
– SIEMENS Spalovňa
– VW Finančné služby – pobočka
– Polyfunkčný dom Karpatská
– Národný úrad práce, Žup. Námestie
– Viacúčelový objekt NR SR
– Viacúčelový objekt ÚV SR
– Výskumný ústav vod. hospod.
– Veľvyslanectvo Rakúska
– Hotel Perugia
– NsP Ružomberok
– Royko Passage
– Danubia Center
– Výrobný závod ECCO
– Sieť pobočiek VÚB
– Sieť pobočiek Slovenskej Poisťovne
– Sieť pobočiek Slovenskej Sporiteľne
– Sieť pobočiek Sociálnej Poisťovne
– Sieť pobočiek Istrobanky
– Sieť pobočiek Tatrabanky
– Slovenská filharmónia – Reduta
– Slovenský metrologický ústav
– AB Dobrovicova
– AB Štátne hmot. Rezervy
– AB Unilever
– AB Eurotel
– Devinbanka
– Nemocnica Liptovský Mikuláš
– Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
– Poľnobanka Košice
– Miestodržiteľský palác Bratislava
– a veľa ďalších