TROGES

TROGES
TROGES – výrobca zostavných vzduchotechnických jednotiek.
Výrobný program Airset 2000 zahrňuje celú radu komôr a komponentov pre vytvorenie zostavy vzduchotechnickej jednotky podľa požiadavky zákazníka:
– komora ventilátora
– komora výmenníka tepla (ohrievač,
chladič)
– tlmiaca komora
– filtračná komora
– miešacia komora
– komora spätného získavania tepla
– a mnoho ďaľších