BIDDLE

BIDDLE – výrobca vrátových vzduchových clôn

– komfortné prevedenie s vodným
ohrevom
– komfortné prevedenie s elektrickým
ohrevom
– komfortné prevedenie bez ohrevu
– priemyselné prevedenie s vodným
ohrevom
– priemyselné prevedenie s
elektrickým ohrevom
– priemyselné prevedenie bez ohrevu